Klient przed przystąpieniem do wykonania usługi otrzymuje kosztorys

Zakres prac uzgadniany jest przed ich rozpoczęciem, i w razie konieczności może być modyfikowany w porozumieniu Klienta z wykonawcą.

Wykonawca dokłada wszelkich starań aby wszelkie wprowadzane zmiany były odpowiednio uzasadnione.

Pozostawiamy po sobie porządek.

Podpisujemy odpowiednią umowę

Wystawiamy faktury